เกี่ยวกับเรา | About Usประวัติบริษัท

               บริษัท ชลบุรี แอลซี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ตั้งอยู่ท่ามกลางศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของจังหวัดชลบุรี ห่างจากท่าเหลือน้ำลึกแหลมฉบังเพียง 50 กม. โดยท่านประธานผู้ก่อตั้ง คุณล่ำสัน – คุณสมจิต อมรเกียรติขจร มีความเชื่อมั่น ยึดในหลักจริยธรรมที่ว่า “การบริโภคถือเป็นวัฒนธรรมของทุกชนชาติทั่วโลก” และได้ส่งเสริม สนับสนุนผ่านองค์กรภายใต้คำขวัญที่ว่า

“แอลซี ซื่อสัตย์ พัฒนา สามัคคี มีคุณภาพ”

ตามนโยบายที่วางไว้ 3 ข้อ ดังนี้


1. ผลิตสินค้าที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค


2. ส่งมอบสินค้าที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด


3. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด


               กว่า 30 ปี ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและได้มุ่งมั่นสรรหาวัตถุดิบที่สด สะอาด มีคุณภาพ ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ดีตามข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (GMP) มาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) นำไปสู่การนำเสนอและส่งมอบสินค้าอาหารทะเลแห้ง อาหารทะเลแห้งปรุงรสนานาชนิดที่มีคุณภาพ อาทิ ปลาหมึกอบแห้ง ปลากะตักอบแห้ง ปลากะตักต้มอบแห้ง ปลาข้างเหลืองอบแห้ง กุ้งทะเลอบแห้ง หอยแห้ง ปลากะตักปรุงรส ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส ปลาหมึกบดหยองปรุงรส ฯลฯ ส่งมอบไปยังคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ เราจึงเป็นที่รู้จักดีและเป็นหนึ่งในผู้นำ ผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลแห้งรายใหญ่ของประเทศไทย

               ปัจจุบัน เราส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าหลากหลายกลุ่ม กลุ่มผู้ค้าปลีกและส่ง ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศรัสเซีย ยูเครน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา คูเวต เลบานอน ศรีลังกา ฯลฯ ด้วยกำลังการผลิต 700-1,000 ตัน/ปี หรือ 2-3 ตันโดยเฉลี่ยต่อวัน อัตราจ้างกว่า 75 ราย พร้อมด้วยความตั้งใจในการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความเอาใจใส่ตลอดทั้งสายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย จึงมั่นใจได้ว่าความอุตสาหะนี้จะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนสืบไป


COMPANY PROFILE

               Chonburi LC Company Limited was found in 1991 located in the heart of the commercial and transportation of Chon Buri Province close to Laem Chabang Port just 50km. Mr. Lumsun – Mrs. Somjit Amornkiatkajorn the founder and president, have adhered to the ethics of “Consumption is the worldwide culture, to all kind of the human being”. It has been encouraged through the organization with the motto of -

“LC, be honest, develop, teamwork, quality serve”

The motto was further generating to the following policy;


1. Manufacturing the safe & clean commodity for consumer


2. Transporting the assigned goods in time


3. Fulfilling the customer need with best suit to gain customer satisfaction


               Over 30 years which has a rich history of commitment to dried seafood expertise, seeking the fresh, clean, and good quality raw materials processing under good manufacturing practice (GMP), Halal in order to serve the high quality and varieties of dried seafood, seasoning seafood or ready-to-eat appetizer such as dried squid, dried anchovy, dried boiled anchovy, dried salted / sweet yellow stripe trevally, dried shrimp, dried mussel, fried anchovy, seasoned anchovy, seasoned cuttlefish, seasoned stretch roasted squid, etc. deliver to local customers, partners in Thailand and overseas. Therefore, we are well-known and be one of the leading dried seafood provider in Thailand.

               With serving to diverse groups and industries including retailing and wholesaling channels throughout the country along with exporting to Russia, Ukraine, China, Japan, South Korea, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Kuwait, Lebanon, Sri Lanka, and so on. With production rate capacity of 700 – 1,000 metric tons per year or 2 – 3 tons per day approximately, employing around 75 along with intention of constant quality control creating high sanitation to hygienic products, with this care throughout the production process from upstream to the end consumer, this assures that our customers and partners will be satisfied with our product, also could strengthen Thailand economy sustainably as we built our business on excellence in customer service and product quality.HEAD-OFFICE:

843/28-29-30 TALAD MAI, SUKHUMVIT RD., T. BANKHOD, A. MUEANG CHON BURI, CHONBURI, THAILAND 20000

+66 (38) 278835
+66 (38) 279602

   
COLD STORAGE:

44/6 M.1 T.NHONGMAIDAENG, A.MUEANG CHON BURI, CHONBURI, THAILAND 20000 

+66 (38) 109649
+66 (38) 203009
FAX. +66 (38) 109648

   
CONTACT US:

CHONBURI LC CO.,LTD.

lumsunlc1@gmail.com
junnylc@yahoo.com
WWW.CHONBURILC.NET
© Copyright 2018 by CHP